Sənaye xəbərləri

Məftillər və kabellər haqqında əsas məlumat

2020-11-30
Teller və kabellər əsasən beş kateqoriyaya bölünür: çılpaq tellər, elektromaqnit tellər, elektrik kabelləri, elektrik avadanlığı üçün tellər və kabellər və rabitə kabelləri. Müxtəlif növ tellər və kabellər fərqli tərif və funksiyalara malikdir. Sonra, ümumi tel və kabel növlərinə nəzər salaq.

Çılpaq tel, əsasən açıq hava üçün istifadə olunan izolyasiya örtüyü olmayan bir növ teldir.

Elektromaqnit tel, elektromaqnit bobində istifadə olunan, hamısı elektromaqnit tel olan telə aiddir. Elektromaqnit tel tel texnologiyasına yüksək tələblərə malikdir və güclü titrəmə, santrifüj, yüksək temperatur və korroziya kimi sərt mühitlərə uyğunlaşması lazımdır.

Güc kabelləri əsasən elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması üçün istifadə olunur. Yağ kağızı, kauçuk və ya plastik keçiriciyə bükülməsi ilə xarakterizə olunur. Kabel korroziyaya davamlıdır, güclü izolyasiyadır, yüksək gərginliyə davamlıdır və istifadə mühiti üçün aşağı tələblərə malikdir.

Elektrik avadanlığı üçün tellər və kabellər gündəlik həyatda, əsasən elektrik avadanlıqları və sayğacların yığılması və elektrik enerjisinin işlənməsi üçün istifadə olunan tellərdən istifadə olunur.

Rabitə kabelləri əsasən televiziya, telefon, şəbəkə, yayım siqnalları və s. Ötürülməsi üçün istifadə olunur və böyük siqnal tutumu və güclü müdaxilə qabiliyyəti xüsusiyyətlərinə malikdir.

Üç növ kabel kanalları var: ümumiyyətlə güc kabelləri kimi böyük diametrli kabellər üçün istifadə olunan keçid kanalları. Yuva tipli düz körpü ümumiyyətlə şəbəkə, rabitə, yanğından mühafizə və s.-də rabitə kabelləri üçün istifadə olunur. Tepsiya tipli körpü güc kabelləri və siqnalları üçün istifadə olunur və geniş tətbiq sahəsinə malikdir.

Kabellərin çəkilməsi üçün tələb olunan elektrik aksesuarlarına kabel terminalı qovşaq qutuları, kabel ara keçid qutuları, birləşdirən borular və terminallar, polad lövhə birləşmə yuvaları, kabel qabları və s.

Tellər və kabellər seçərkən ümumiyyətlə bu məsələlərə diqqət yetirməliyik:

1. Telin nominal gərginliyi həqiqi gərginlikdən 1,5 dəfə çoxdur.

2. Telin cari keçirmə qabiliyyəti ümumiyyətlə həqiqi cərəyanın 1,5 qatından çoxdur.

3. Uzun kabellər çəkərkən, gərginliyin azalmasını uzunluğa görə hesablayın.

4. Qoruma cihazı işləyərkən telin gərginliyə və cərəyana davam gətirməsi lazımdır.